środa, 24 sierpnia 2011

convertitis haramitis

Szczególna odmiana choroby convertitis.
Ktoś przyjmuje islam i z miejsca jego- jej- ulubionym słowem staje się 'haram'.
Co i rusz dowiaduję się z uniwersytetu facebook od swoich sióstr w islamie, ze to i tamto jest 'haram'.
Haram jest wanilia, mówienie 'Ramadan kareem' itd itp.

Tymczasem Bóg jasno określił w Koranie zasady uznawania czegoś za haram, i przestrzega przed popełnianiem błędów w tym temacie.

6:138 Oni powiedzieli: ,,Te trzody i te zasiewy są zakazane; będzie się nimi żywił tylko ten, kogo my zechcemy - tak oni twierdzą ­ i zwierzęta, których grzbiety są zakazane, i zwierzęta, nad którymi nie wymieniono imienia Boga." To wszystko jest zmyślane przeciwko Bogu! On zapłaci im za to, co oni wymyślali!

6:140 Ci, którzy zabijają swoje dzieci, ponieśli stratę przez głupotę i przez nieświadomość. Oni zakazali tego, co przydzielił im Bóg, wymyślając kłamstwo przeciwko Bogu. Oni zbłądzili I nie są prowadzeni drogą prostą.

Główną zasadą -asl- jest to, że wszystko co stworzył Bóg dla pożytku ludzi, jest dozwolone.
Jeżeli nie istnieje werset z Koranu, lub mocne dowody z sunny zakazujace czegoś- jeśli rozumowanie opiera sie jedynie na słabym hadisie- to obowiazuje zasada główna. Innymi slowy, nie powinno się deklarować, że coś jest haram jedynie na podstawie słabych dowodów.

dowody z Koranu:
2: 29 On jest Tym, który stworzył dla was
wszystko to, co jest na ziemi.
Następnie zwrócił się ku niebu
i ukształtował je w siedem niebios.
On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!

45:13 On poddał wam to,
co jest w niebiosach i co jest na ziemi
- wszystko pochodzi od Niego.
Zaprawdę, w tym są znaki
dla ludzi, którzy się zastanawiają!

31:20 Czyż nie widzicie,
że Bóg podporządkował wam
to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi,
i przelał na was Swoje dobrodziejstwa,
jawne i skryte?

Prorok /Pokój z Nim/ powiedział: 'na co Bóg zezwolił w swojej Księdze, jest to halal, a czego zabronił, jest haram, a o czym milczał, na to zezwolił okazując swoją łaskę. Więc przyjmij od Boga Jego łaskę, gdyż zaiste, nie zapomina On o niczym", po czym wyrecytował: (19:64) "Twój Pan nie zapomina!"
hadis przekazany przez al-Hakim, sklasyfikowany jako sahih (sound), cytowany przez al-Bazzar.

Salman al-Farsi przekazał hadis, w którym Prorok, zapytany o dopuszczalność zwierzęcego tłuszczu, sierści i serów, odparł: "Halal jest wszystko, na co Bog zezwolił w swojej Księdze, haram zaś wszystko, czego zabronił; natomiast jeśli o czymś milczał, dozwolił tego okazując swoją łaskę"
(al-Tirmidhi, Ibn Majah.)

10:59 Powiedz:
"Czy widzieliście,
co wam Bóg zesłał jako zaopatrzenie
i jak wy uczyniliście z tego
zakazane i dozwolone?"
Powiedz:
"Czy Bóg wam zezwolił na to,
czy też wymyślacie kłamstwo przeciw Bogu?"