czwartek, 15 stycznia 2009

Gaza- zbiórka pieniędzy

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar konfliktu w Strefie Gazy
Wczoraj pracownicy Czerwonego Krzyża znaleźli w jednym z rozbitych domów w Gazie czwórkę umierających z głodu dzieci leżących obok ciała matki i ciał innych krewnych - to wydarzenie pokazuje jak tragiczna jest sytuacja w Gazie, gdzie brakuje wody, jedzenia, leków. Życie ludzi zależy całkowicie od pomocy humanitarnej oraz naszej solidarności - mówi Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pracownicy misji PAH w Autonomii Palestyńskiej i w Izraelu monitorują sytuację i kontaktują się z lokalnymi władzami oraz organizacjami międzynarodowymi. Obecnie poszkodowanym niezbędne jest udzielenie pomocy doraźnej - dostarczenie leków, środków opatrunkowych oraz żywności. PAH planuje również pomoc materialną dla rodzin, których domy zostały zniszczone w wyniku działań wojennych. Po stronie izraelskiej w miejscowościach objętych ostrzałem kassamów (Aszkelon, Siderot) zostanie udzielona pomoc psychologiczna poprzez tamtejsze ośrodki pomocy.W związku z tym Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar konfliktu w Strefie Gazy. PAH zbiera środki na specjalny numer konta:

30 1060 0076 0000 3310 0016 1199 z dopiskiem "Konflikt - Gaza"

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa.


http://www.pah.org.pl/

Brak komentarzy: